Uporaba V3

Tukaj boste našli informacije o tem, kako uporabljati V3 Govornika.

Hitra navodila

Tip 3 je zelo podoben tipu 2, vendar ima to razliko, da lahko v besedilu uporabite fonetične simbole za glasove. Torej stavek »gori na gori gori.« lahko zapišemo kot: »[gO:ri] [na] [gO:ri] [go:ri:].«. S tem zagotovimo, da Govornik besedo pravilno naglasi. Prav tako pa ta tip omogoča kobinirano besedilo. Torej lahko v navadnem besedilu Govorniku določite samo izgovorjavo ene besede (npr. priimek gosta v oddaji, izgovorjava kemične reakcije, prikaz nepravilnih/pravilnih izgovorjav besed...). Podprti fonetični simboli:

Simbol

Opis simbola

[i:]

Poudarjen i

[e:]

Poudarjen ozki e

[E:]

Poudarjen široki E

[a:]

Poudarjen a

[O:]

Poudarjen široki o

[o:]

Poudarjen ozki o

[u:]

Poudarjen u

[i]

i

[E]

široki e

[a]

a

[O]

široki o

[u]

u

[@]

polglasnik

[m]

m

[n]

n

[l]

l

[r]

r

[v]

v

[j]

j

Simbol

Opis simbola

[p]

p

[b]

b

[t]

t

[d]

d

[k]

k

[g]

g

[f]

f

[s]

s

[z]

z

[S]

š

[Z]

ž

[x]

h

[ts]

c

[tS]

č

[dZ]

đ

[N]

/

[w]

/

[W]

/

[_]

premor


Primer kombiniranja besedila (besedilo, ki vsebuje besede v SAMPA obliki):

Dragi gospod Aleš Janežič!

Pišem vam in se vam zahvaljujem za pomoč.

Lep pozdrav Martina Novak.

Dragi gospod [alE:S] Janežič!

Pišem vam in se vam zahvaljujem za pomoč.

Lep pozdrav Martina [nO:vak].


Več o V3

V3 sedaj omogoča da v besedilo vpišete tudi izgovorjavo posameznih besed, s čim zagotovite, da je beseda pravilno naglašena in prebrana. Pa pojdimo od začetka.

Znanstvenike je vedno zanimalo, katere glasove uporabljamo za govor. Zato so se odločili, da to raziščejo. Po testiranju in poslušanju veliko jezikov so ustvarili Mednarodno fonetično abecedo - IPA (International Phonetics Alphabet) (1886), ki vsebuje znake za vse glasove, ki jih ljudje lahko ustvarimo. S to abecedo lahko napišemo izgovorjavo katerekoli besede in s tem zagotovimo, da je beseda prebrana pravilno. Uporabli so veliko znakov iz naših abeced kot jih poznamo. Le da so znake iz abecede obrnili okrog, izpustili kakšno črto itd. To se je obneslo zelo dobro in je postalo univerzalno na svetu.

Ko pa so se pojavili računalniki, pa je bilo potrebno te znake tudi uporabiti na računalnikih. Ker bi ustvarjanje teh novih znakov zavzelo preveč pomnilika, časa itd. So se odločili te znake prilagoditi. Odločili so se, da bodo uporabili angleško abecedo (in osnovne simbole) za ustvarjanje nove fonetične abecede, prilgojene za računalnike. Ustvarili so SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) (1980). Verzije te abecede se uporabljajo še danes v posodobljenih verzijah.

Več o SAMPA abecedi za slovenščino si lahko preberete tukaj. Govornik uporablja ta standard, ki je opisan na spletni strani. So pa neke prilagoditve, saj ne uporablja popolnoma vseh znakov. Kateri znaki so podprti najdete v zgornji tabeli.

Kot je zgoraj omenjeno, če izberete tip 3 od vas ni zahtevano, da je vso besedilo napisano v takšni obliki. Torej v besedilu lahko popravite samo kakšno besedo, ki je drugače nepravilno naglašena, Govornik pa bo poskrbel za ostalo. Pazite le na to, da besedo v SAMPA obliki pravilno napišete. V nasprotnem primeru sinteza ne bo delovala, vi pa boste dobili obvestilo, ki vas bo obvestilo katera beseda je bila prva nepravilno napisana.