V spodnji tabeli so na voljo posnetki starih verzij glasu in nekaj informacij o njih.

Besedilo, ki je bilo prebrano:
Slovenija je evropska država z zemljepisno lego na skrajnem severu Sredozemlja in na skrajnem jugu Srednje Evrope. Slovenija meji na zahodu z Italijo, na severu z Avstrijo, na severovzhodu z Madžarsko in na vzhodu in jugu s Hrvaško. Leži na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta.


Posnetek Opis Komentar
 • Glas izdelan: 17. 02. 2020
 • Tip glasu: Unit selection
 • Število posnetkov: 90
To je bil eden izmed prvih uporabnih glasov, ki so bili narejeni.
 • Glas izdelan: 21. 02. 2020
 • Tip glasu: HMM
 • Število posnetkov: 90
Nekaj dni za prejšnjim pa je bil uspešno narejen ta glas. (Bile so težave z treniranjem glasu)
 • Glas izdelan: 21. 03. 2020
 • Tip glasu: Unit selection
 • Število posnetkov: 200
Nov glas z novimi posnetki. Obstoječim devetdesetim so bili dodani še ostali.
 • Glas izdelan: 28. 04. 2020
 • Tip glasu: Unit selection
 • Število posnetkov: 400
Nov glas z še večimi posnetki. Obstoječim dvestotim posnetkom so bili dodani novi.
 • Glas izdelan: 30. 04. 2020
 • Tip glasu: HMM
 • Število posnetkov: 400
Po nekaj dnevih nastavljanja in treniranja je nastal nov HMM glas.
 • Glas izdelan: 12. 05. 2020
 • Tip glasu: Unit selection
 • Število posnetkov: 400
Nov Unit glas z večimi obhodi po podatkih (Bolj podrobno je izdelovalec glasu obdelal posnetke).
 • Glas izdelan: 13. 05. 2020
 • Tip glasu: HMM
 • Število posnetkov: 400
Nov HMM glas z nekaj spremenjenimi parametri.
 • Glas izdelan: 15. 07. 2020
 • Tip glasu: Unit selection
 • Število posnetkov: 980 (Novi posnetki)
Narejen nov glas z popolnoma novimi posnetki. Snemanje je potekalo bolj standardizirano (lokacija, razdalija od mikrofona je bila vedno enaka).
 • Glas izdelan: 16. 07. 2020
 • Tip glasu: HMM
 • Število posnetkov: 980 (Novi posnetki)
Nov glas z novimi posnetki.


Razlaga pojmov

 • Unit selection - Sintetizator za izdelavo glasu izbira foneme (dele govora) lahko tudi večje enote,ki jih potrebuje za izgovorjavo določene besede in jih postavlja enega za drugim. S tem naredi novo besedo, stavek iz fonemov (večjih enot).
 • HMM - Ali SMM (Hidden Markov Model/Skriti Model Markova) za izdelavo glasu uporablja statistični model HMM/SMM. Na podlagi posnetkov, ki so se uporabili pri izdelavi glasu ugotovi, kako mora proizvesti določen glas. Ko pa dobi drugo vhodno besedilo pa na podlagi tega znanja ve, kako mora izgovoriti določeno besedo.