Pravno obvestilo

Lastnik si prizadeva, da so podatki na spletnem mestu točni in ažurni.

Lastnik in osebe, ki so sodelovale pri nastanku programskega paketa v nobenem primeru ne odgovarjajo nikomur za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz tega spletnega mesta.

Lastnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez opozorila spremeni vsebino in obliko spletnega mesta ter za spremembe ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Politika zasebnosti

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) lastnik zagotavlja, da po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov tega spletnega mesta ter uporabnikov pripadajočega programskega paketa Govornik.

Lastnik lahko obdeluje podatke, ki so bili poslani kot zahteva po sintezi govora (besedilo, izbran glas, izbran tip). Obdelava pomeni zbiranje in shranjevanje podatkov.

Izključno zaradi obdelave besedila se na strežniku shranjujejo podatki, ki jih uporabnik pošlje ob zahtevi za pretvorbo besedila v govor. To so: besedilo, izbran glas, izbran tip ter informacija iz katerega programa je prišla zahteva (Android aplikacija, spletna stran).

Vhodna besedila se trenutno shranijo v začasen log za zagotavljanje čim večje kakovosti storitve.

Shranjena besedila in ostali podatki se ne posredujejo nikamor.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop in uporaba tega spletnega mesta pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi navedbami. Če se ne strinjate z vsemi, storitev ne uporabljajte.